Cenník

  •  doprava v rámci mesta KOŠICE (jedna cesta) účtujeme 10€/hod./auto
  •  doprava mimo mesta KOŠICE účtujeme 0,33€/km + 8€ štartovné
  •  manuálna výpomoc pri nakládke/vykládke v závislosti od obtiažnosti (max. 5€/hod.)
  •  po prekročení prvej hodiny účtujeme 5€/každá začatá polhodina/Auto
  •  každá ďalšia zastávka v rámci jednej dopravy 4€
  •  ďalšia nadväzujúca doprava pre toho istého zákazníka 8€/hod.
  •  pri sťahovaní za jedného sťahováka na hodinu účtujeme 5€.
  •  po dohode možnosť zabezpečiť viac ako dvoch sťahovakov

Partneri